Spring naar:

U bevindt zicht op de pagina CURSUSSEN

Ons cursusaanbod :


1. Naadloos door de vijf domeinen van de muzische vorming.

WORKSHOP
voor leerkrachten lagere school en het buitengewoon onderwijs.


Muzische vorming werd opgedeeld in vijf domeinen of disciplines. Ook het leerplan hanteert deze vorm. In diverse visieteksten wordt echter duidelijk verwoord dat de verschillende domeinen: muziek, beeld, drama, beweging en media geen geïsoleerd leven leiden maar naadloos in elkaar overvloeien.

Na een korte theoretische zoektocht, waar we samen de inhouden van de domeinen opsporen, springen we een ganse dag van domein naar domein in een zeer praktische workshop. We maken muziek, tekenen muziek, componeren, bouwen een tentoonstelling, zingen, spelen op instrumenten, dramatiseren, doen aan pantomime, bedenken dansen, filmen, doen aan beeldbeschouwing,...We exploreren, improviseren, experimenteren, combineren, associëren en maken nieuwe toepassingen.

Op een prettige manier verwerven we nieuwe inzichten, ideeën en technieken die eenvoudig mee te nemen zijn naar onze leerlingen.

Duur: minimum 1 sessie van 3u.
Kan Uitgebreid worden met een tweede sessie
als vervolg en een derde uitdiepende sessie
De school staat in voor :

 • Grote polyvalente ruimte met voldoende plaats om te musiceren, te bewegen, te dramatiseren en beeldend te werken.

 • Bord, TV en video.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
CD met gebruikte muziekfragmenten:
afzonderlijk verkrijgbaar.
Begeleiding: Kris Flameng.


2. Muzisch werken met kleuters.

WORKSHOP
voor kleuterleid(st)ers en kinderverzorg(st)ers.


Vertrekkende vanuit de muzische ontwikkelingsdoelen gaan we gedurende 3 of 6 uur zeer praktisch werken op kleuterniveau. We gaan van meet af met zo veel mogelijk muzische domeinen aan de slag.

We beleven samen een reeks speel-leervormen die zowel muzikaal, dramatisch, beeldend, bewegend als met behulp van de videocamera ingevuld worden.

We leggen spontaan relaties van de ene discipline naar de andere, maar zullen ook duidelijk aansluiten bij taalontwikkeling en sociale vaardigheden.

Een kleine grabbel uit mogelijke activiteiten:

 • Woord-, klank- en ritmespel.

 • Dansen vanuit beeld.

 • Danslabo.

 • Componeren met kleuters.

 • Dramatisch reageren op muziek.

 • Werken met instrumenten (kleuterorkest).

 • Kleuterpartituren.

 • Muziek verbeelden in de ruimte of op papier.

 • Camera(zoek)spelletjes.

De workshop zal vooral frisse ideeën leveren en de leerkracht zal nieuwe mogelijkheden ontdekken die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas.

Duur: minimum 2 sessies van 3u.
De school staat in voor :

 • Grote polyvalente ruimte met voldoende plaats om te musiceren, te bewegen, te dramatiseren en beeldend te werken.

 • Bord, TV en video.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
CD met gebruikte muziekfragmenten:
afzonderlijk verkrijgbaar.
Begeleiding: Kris Flameng of Carla Van Geel.


3. Muzische vorming in het buitengewoon onderwijs.

WORKSHOP
voor leerkrachten, orthopedagogen en paramedici
uit het buitengewoon onderwijs.


Binnen het buitengewoon onderwijs zijn leerkrachten doorgaans verplicht om veel creatiever en inventiever te werken dan elders.

De intrede van de muzische vorming wordt daarom bij de meeste collega’s zeer goed onthaald. Heel wat scholen trekken daarom ook leerkrachten aan die ‘ambulant’ met hun creatieve ideeën van groep tot groep trekken.

Toch is dit alles niet zo simpel want ...tot op heden zijn we, met uitzondering van type 2, genoodzaakt om te werken met het leerplan van de gewone basisschool.

In deze workshop gaan we zeer praktisch te werk met alle muzische domeinen en beleven we zelf een aantal activiteiten, uit dit leerplan, op het niveau van de leerlingen. We naderen tot op de kern van muzikaal, dramatisch, beeldend en bewegend beleven. We doen dit met zeer eenvoudige verwerkingen, die zelfs voor onze zeer zwakke leerlingen haalbaar zijn.

Wanneer de workshop een ganse dag duurt kunnen we ook ingaan op de therapeutische waarde van de muzische vorming.

Duur: halve dag of hele dag. (3u of 6u)
De school staat in voor :

 • Grote ruimte met plaats om te bewegen, te musiceren, dramaoefeningen te doen en beeldend te werken.

 • Bord, TV en video.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
CD met gebruikte muziekfragmenten:
afzonderlijk verkrijgbaar.
Nazorg mogelijk op aanvraag.
Begeleiding: Kris Flameng of Carla Van Geel.


4. Twee maten rust.

WORKSHOP
In samenwerking met Onderwijsservice en Abimo uitgeverij.


voor leerkrachten en zorgverstrekkers kleuterschool, lagere school, buitengewoon onderwijs en begeleiders van kinderen in het algemeen.

Anti- agressie en relaxatie met muziek en beweging.
Vanuit zijn boek ‘Twee maten rust’ stelt Kris Flameng zeer concrete oefeningen en werkvormen voor, bedoeld voor mensen die vanuit verschillende opleidingen met verschillende kinderen werken. Muziek en beweging hebben alles in zich om kinderen die het (even) moeilijk hebben positieve input te geven. Het samenspel van muziek, beweging, massage en relaxatie wordt in deze nascholing aangeboden om probleemgedrag op te vangen en te voorkomen. Een actieve nascholing die het welbevinden van leerling en leerkracht of kind en verzorger fel kan verbeteren.

Duur: 1 sessie (3 uur).
Kan eventueel uitgebreid worden met een tweede sessie.
De school staat in voor :

 • Een voldoende grote ruimte (liefst met tapijt).

 • Sportieve kleding en schoenen.

 • Deelnemers brengen een ligmatje, een handdoek en een washandje mee.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
Te koop via uitgeverij Abimo:
Boek + cd ‘Twee maten rust’.
Begeleider: Kris Flameng.


5. Musiceren en relaxeren.

WORKSHOP
In samenwerking met Onderwijsservice en Abimo uitgeverij.


voor leerkrachten kleuterschool, lagere school, buitengewoon onderwijs en begeleiders van kinderen in het algemeen.

In het boek ‘Twee maten rust’ vertelt Kris Flameng over het zelf musiceren terwijl anderen relaxeren.
Hij beschrijft het gebruik van een aantal muziekinstrumenten die zich daar uitstekend toe lenen. Hij geeft suggesties naar het werken met vindmateriaal, materialen uit de natuur en ons eigen stemgeluid.

Heel wat begeleiders vragen zich af hoe je zo’n ‘klankbad’ of ‘ligconcert’ kan organiseren en welke de aandachtspunten zijn.
Op vraag van deze mensen stelde de auteur een workshop samen die de kracht van klank en geluid exploreert en demonstreert. De sessie zal zowel leerrijk als ontspannend en relaxerend zijn.
Het zelf ontmoeten en ontdekken van klanken, timbres en trillingen alsook creatief leren omgaan met de specifieke gevoelens die deze opwekken is boeiend en openbarend. Dit schept weer nieuwe mogelijkheden voor het samen ‘zorgen voor rust’.

Voor het volgen van deze cursus is geen muzikale voorkennis nodig en moet je niet over een edele zangstem beschikken. Enkel de wil volstaat om te genieten van het zelf muziek maken ten dienste van je eigen goed gevoel en dat van anderen.

Duur: 1 sessie van 3u.
De school staat in voor :

 • Een voldoende grote ruimte (liefst met tapijt).

 • Sportieve kleding en schoenen.

 • Deelnemers brengen een ligmatje, een handdoek en een washandje mee.

 • Indien aanwezig : kleine muziekinstrumentjes.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
Te koop via uitgeverij Abimo:
Boek + cd ‘Twee maten rust’.
Begeleider: Kris Flameng.


6. Drama zonder woorden.

WORKSHOP

voor leerkrachten kleuterschool, lagere school, buitengewoon onderwijs en begeleiders van kinderen in het algemeen.

Het domein drama is de meest directe muzische expressievorm.
Drama, of dramatisch spel, is het nabootsen van een feit, een gedachte, of een fantasie tot een nieuwe ‘gespeelde’ werkelijkheid.
In het buitengewoon onderwijs kan het voor kinderen bijzonder belangrijk zijn om even in de huid van iemand anders te kunnen kruipen of te ‘schuilen’.
Vooral om pijn, angst, agressie, moedeloosheid of onzekerheid de nodige rust te geven en te puren uit positieve prikkels. Op die manier kunnen gedragsalternatieven ontstaan. Vanuit dramatisch spel, imitatiespel of fantasiespel ontspruiten nieuwe, andere gevoelens, die kunnen helpen bij het positief anticiperen op een voor vele kinderen ‘chaotische’ of ‘vijandige’ omgeving.

Actief met drama werken is een boeiende uitdaging waarin je stap voor stap vat krijgt op je eigen talenten die je voordien nog niet kende. Samen ‘spelen’ vanuit je eigen fantasie of die van anderen, opent een wereld waarin iedereen gelijk is. Met een scheef hoedje , een veel te grote jas en een rode pruik word je meegenomen naar een andere wereld.
Deze nieuwe wereld zet de harde werkelijkheid opzij, doet alles even vergeten en maakt alles zachter, aangenamer en zinvoller.
‘Drama’ helpt personen met een handicap te ‘worden’ wat ze niet (kunnen) zijn en te ‘veroveren’ wat ze niet (kunnen) hebben.

Tijdens de cursus gaan we zeer actief aan de slag met werkvormen zoals imitatiespel, fantasiespel, rollenspel, jabbertalk, improvisatiespel, tableau-vivant, pantomime, poppenspel, hoorspel, schimmenspel, bewegingstheater en meespeeltechnieken. We zullen ons in het bijzonder richten tot spelvormen waarbij het gebruik van ‘taal’ ondergeschikt is. We ontdekken dat deze aanpak kansen biedt om sociale en communicatieve vaardigheden te trainen, en vooral actief zal bijdragen aan het welbevinden van het kind.

Duur: 1 sessie van 3u.
De school staat in voor :

 • Ruim lokaal.

 • Bord, TV en video.

Ondersteunende tekst :
wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.
CD met gebruikte muziekfragmenten:
Afzonderlijk verkrijgbaar.
Begeleider: Kris Flameng.


7. Appelblauwzeegroen.

CURSUS
voor leerkrachten basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs.


Een studiedag over .. KLEUR


Over kleur heeft iedereen wel iets te vertellen.
Zelden ben je er over uitgepraat. Kleur speelt een grote rol in ons leven.
Toch zijn we ons daar slechts sporadisch van bewust.
In het eerste deel van de studiedag laten we ons verrassen door
grote en kleine feiten, kleurverschijnselen en aspecten van de kleur
die enkele zekerheden op de helling plaatsen.

In het tweede deel werken we met kleur(en) en ontdekken we diverse mogelijkheden om een project op te zetten dat ons een heel jaar lang
in de ban houdt.

Het doel van deze studiedag is impulsen te geven rond de integratie van leergebieden (MV, taal, WO) in functie van projectwerk.

Duur: 2 sessies van elk 3 uur

De school staat in voor :

 • Een ruim lokaal met mogelijkheden om beeldend te werken in groep.

 • Papier, verf, borstels, potjes, stiften, kleurpotloden,….

 • Tv en video.

 • Een schoolbord.

 • Spoelbak met stromend water.

Ondersteunende tekst:
wordt beschikbaar gesteld.

Begeleiding: Jean Ranson.


8. Grafiekatelier.

WORKSHOP voor kinderen

Initiatie in diverse grafische technieken:
monoprint, frottage, kartondruk, houtgravure, linodruk.
De activiteiten worden aangepast aan de leeftijden.


Gedurende 2 lesuren werken de kinderen met grafische materialen
en ontdekken ze de mogelijkheden ervan.
Zowel de beeldende als de technische aspecten van de grafiek
krijgen aandacht. Er wordt gewerkt met groepen tot max. 25 leerlingen.

Van 7 tot 9 jaar: tot en met kartondruk.
Vanaf 10 jaar: ook hout- en linodruk.


Duur: 1 sessie van 3 uur
waarop twee groepen leerlingen worden ontvangen.
Deze activiteit kan het best doorgaan in één lokaal om geen tijd te verliezen tussen 2 groepen in.

De school staat in voor :

 • Tv en video.

 • Spoelbak met stromend water.

 • Een ruim lokaal met mogelijkheden om beeldend te werken in groep.

 • Tafels en stoelen.

 • Verder wordt een lijst met de te verzamelen materialen doorgemaild.

Ondersteunende tekst met een beschrijving van de technieken en de materialen wordt aangeboden.

Begeleiding: Jean Ranson.


9. Je stem als werkinstrument.

WORKSHOP
Voor leraren kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs.
Max. 16 deelnemers.


In het bedrijfsleven en de sportwereld wordt veel onderzoek verricht om de lichamelijke geschiktheid voor een bepaalde taak te bepalen.
Spreken vinden we echter een zo normale zaak dat we ons niet meer realiseren dat vele uren (luid) praten een fysieke prestatie is. Bij de meeste beroepen en/of activiteiten volstaat een gemiddelde spreekvaardigheid. Maar als je stem extra belast wordt, is extra vaardigheid en een geschikt stemapparaat noodzakelijk. Onderwijs bijvoorbeeld vereist zwaar stemwerk. Je stem is het instrument bij uitstek als je lesgeeft. Dit kan zich na een drukke dag danig laten voelen.
Niet alleen moet je stem voldoende luid zijn en ver genoeg dragen, je moet soms lange tijd met een relatief groot volume spreken en dit is zeer vermoeiend voor je stemapparaat. Leraren lopen dan ook een verhoogde kans om vroeg of laat stemproblemen te krijgen.
Maar daarnaast is het zo dat je stemgebruik ook belangrijk is voor je toehoorders. Je stem is een uitgelezen instrument om je publiek te blijven boeien.

Al oefenend doorlopen we in deze cursus de verschillende aspecten die we in de klas kunnen gebruiken.
 • Hoe kan ik mijn stem minder vermoeien?

 • Waarom ben ik hees?

 • Hoe werk ik aan draagkracht en luidheid?

 • Waar haal ik mijn ademsteun?

 • Praat ik wel op de juiste toonhoogte?

 • Waarom heb ik in het begin van het schooljaar altijd stemproblemen?

 • Gebruik ik een aangepaste articulatie?

 • Wat is stemhygiëne? …


Iedere deelnemer krijgt een reeks oefeningen om zelf verder te werken.

Duur: 1 sessie van 3 uur.
follow-up mogelijk.

De school staat in voor :

 • Ruim lokaal.

 • Bord, TV en video.

Ondersteunende tekst : Wordt voor aanvang aangeboden om te kopiëren.

Begeleiding: Martine Van Gorp.

naar de top van de pagina
mail ons op: infobus@peperbusvzw.be